Hikayemiz

Okul öncesi eğitimden, temel lise eğitiminin tamamlanmasına kadar geçen süre ülkemizde 14- 15 sene arasındadır. Yani eğitim çok uzun süren bir yolculuktur. 2015 senesinden beri biz Yel değirmeni ailesi olarak çocuklarımızın bu yolculuğuna rehberlik ediyoruz. 2015 Senesinde, Mutlu Çocuk Öğrenir sloganıyla eğitim okyanusunda biz de varız dedik. Ve o zamandan bu zamana kadar geçen süre zarfında eğitim felsefemizi bu slogan etrafında şekillendirdik. Çocuklarımızın mutluluğunu merkeze alan eğitim kurumlarımızı inşa ettik. Ailemiz 2015 senesinden bu yana her gün genişlemeye devam ederken bir gün bile bu slogandan bir adım geride durmadık, her yeni güne mutlu çocuklar yetiştirmenin gururu ve huzuru ile başladık.Yeldeğirmeni ailesi olarak eğitimin bir çok bileşenden meydana geldiğinin bilincindeyiz. Bu bileşenlerden en önemlilerinin öğretmen ve öğrenci olduğunun da…

Bizim en ayırt edici özelliğimiz bu bileşen sayesinde şekillenmiştir. Sadece öğrencilerimizin eğitimini değil, kurulduğumuz günden bu yana eğitimcilerimizin eğitimini de kendimize dert edindik ve halen de ediniyoruz. Öğretmenlerimiz için sayısız seminer ve sempozyum düzenledik. Uluslar arası eğitim seminerlerine tüm eğitim kadromuz ile katıldık.

Eğitim uzun bir yol demiştik, peki ya ailelerimiz? Kuşkusuz Okul, öğrenci ve aile arasındaki bağın kuvveti ve eğitim sürecinin niteliği doğrudan ilişkilidir. Yine kurulduğumuz günden bu yana öğrendiklerimizi, edindiğimiz tecrübeleri sayısız aile semineri düzenleyerek ailelerimize aktardık. Aileler biz eğitimcilere, biz eğitimciler ise ailelerimize rehberlik ettik. Yeri geldi çocuklarımızı babalara teslim ederek annelerimizle onlara özel toplantılar düzenledik, yeri geldi nöbeti annelerimize devredip, babalarımızla ‘babalık’ hakkında sohbetler ettik.

Tüm eğitim modellerini araştırdık. Okul öncesi eğitimde hangi eğitim modeli hangi araçlarla nasıl uygulanır kafa yorduk. Hepsinin uygulanabilirliğini masaya yatırdık. Kendi eğitim felsefemize uyumlu olan tüm uygulamaları bünyemize kattık. Tek bir eğitim modeline bağlı kalmayıp, tüm eğitim modellerinin avantajlarını deneyimlemek bize eşsiz bir özgürlük alanı kazandırdı. Bu özgür alanda öğretmenlerimiz kendi yaratıcı eğitim uygulamalarını da hayata geçirebildiler.

2019 yılına gelindiğinde ise yolumuz sayın hocamız İskender Yıldırım ile kesişti. Klax eğitim modelinin Türkiye’deki kurucusu ve yaygınlaştırıcısı olan İskender Yıldırım hocamızla birlikte çalışmaya başlamak, Yel değirmeni için de en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Kendisi halen okulumuzun eğitim danışmanı olarak görev almaktadır.

Eğitim uzun bir yol evet… Biz bu yolculuğa rakipleriyle yarışan değil, arkadaşlarıyla sarılan çocuklar, bilgiyi ezberleyen değil deneyimleyerek öğrenen çocuklar, senede bir defa sahneye çıkabilmek uğruna provarda aylarca yorulan çocuklar değil her gün kendi sahnesinde baş rol olan çocuklar, sadece sene sonunda değil her gün izlenilen ve alkışlanan çocuklar, sadece fotoğraflarında değil günün her anında gülen çocuklar, kendi öğrenme süreçinde insiyatif kullanabilen ve öğrenme aracını kendi seçebilen çocuklar hazırlıyoruz.

Yolculuğun sadece varılması gereken bir hedeften ibaret olmadığını, tüm bu yolculuğun kendisinin asıl hedefimiz olduğunu öğretiyoruz ve tabi biz de öğreniyoruz. Çünkü mutlu toplum mutlu çocuklarla inşa edilir ve yalnızca mutlu çocuk öğrenir…